"Contractbreuk blijft een plaag voor de nationale huurmarkt in de eerste zes maanden van 2022: één op de vier respondenten in de 5e editie van de ALP Barometer (24,4%) heeft huurachterstand", concludeert het ALP-onderzoek.

Van degenen die huurachterstanden hebben, heeft een derde een huurachterstand van maximaal drie maanden, maar een aanzienlijk deel van 28% van de respondenten moet nog meer dan een half jaar huur ontvangen.

Desondanks, aldus de vereniging, geeft meer dan de helft van de verhuurders met in gebreke blijvende huurders (54,4%) toe dat zij niet naar de rechter zullen stappen of opdracht tot uitzetting zullen geven.


Author
TPN/Lusa