"De epidemiologische situatie op de Azoren stelt ons nu in staat toezicht te houden op de maatregelen die op nationaal niveau zijn genomen met betrekking tot de afschaffing van het verplichte gebruik van maskers in vliegtuigen en apotheken", aldus de ondersecretaris van het regionale voorzitterschap, Pedro Faria Castro.

De gouverneur presenteerde vandaag, 2 september, in het Conceição-paleis in Ponta Delgada de beraadslagingen van de regionale regeringsraad (PSD/CDS-PP/PPM), die op donderdag bijeenkwam.

De regering heeft op 25 augustus in de ministerraad ingestemd met de beëindiging van enkele nog geldende maatregelen, waaronder het verplichte gebruik van maskers in apotheken en het openbaar vervoer, en de wijziging van de regels is aan het eind van de vergadering door de minister van Volksgezondheid, Marta Temido, in een persconferentie aangekondigd.

Het einde van het verplichte gebruik van maskers in het openbaar vervoer en in openbare apotheken werd afgelopen zaterdag van kracht, volgens het op 26 augustus gepubliceerde wetsdecreet, waarin staat dat het "wetsdecreet in werking treedt op de dag volgende op die van zijn bekendmaking".

Gezien de "nieuwe nationale wetgeving" heeft de regering van de Azoren besloten de verplichting tot het dragen van maskers in vliegtuigen en in apotheken af te schaffen, aangezien het gebruik van maskers niet langer verplicht is in het vervoer over land en zee in de regio.

"Op grond van de evaluatie die op de Azoren wordt gemaakt en in overeenstemming met wat op nationaal niveau is besloten, heeft de [regionale] regering begrepen dat zij aansluiting moet zoeken bij de inwerkingtreding van de nationale wetgeving. Aangezien de nationale wetgeving op 27 augustus in werking is getreden," legde hij uit.

Volgens de laatste beschikbare gegevens zijn er sinds het begin van de pandemie in maart 2020 op de Azoren 119.529 gevallen van Covid-19 bevestigd, 118.651 gevallen van herstel en 117 sterfgevallen. Er zijn 218.383 mensen in de regio met de volledige Covid-19-vaccinatie (92,4%) en 128.589 (54%) met de boosterdosis.