"De Commissie stelt specifieke maatregelen voor om een uitbraak van Covid-19-gevallen in het komende herfst- en winterseizoen te voorkomen. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan de nodige strategieën op te zetten, onder meer voor vaccinatie en bewaking van Covid-19, om snel en blijvend te kunnen reageren op toekomstige uitbraken," aldus het uitvoerend orgaan van de EU in een verklaring.

"Brussel vraagt de landen "nationale immunisatiestrategieën te ontwikkelen" en te zorgen voor voldoende logistieke capaciteit "om de vaccins toe te dienen zodra de nieuwe en aangepaste vaccins worden geleverd".

Naast vaccinatie roept de Europese Commissie op tot "toezicht op respiratoire virussen zoals griep" en benadrukt zij dat beperkende maatregelen zoals het gebruik van gezichtsmaskers "een cruciaal onderdeel blijven van het instrumentarium van de lidstaten" om de verspreiding te beperken.

Daarnaast roept Brussel op tot "sterke gezondheidsstelsels en -capaciteiten in alle lidstaten".