In de vergadering van de uitvoerende macht zal worden gestemd over een voorstel om een procedure te openen voor het opstellen van de verordeningen van de Gemeentelijke Toeristenbelasting, onthulde op 2 september de raad van Coimbra, in een persbericht gestuurd naar het Lusa News Agency.

"Het doel is om de sociale en milieu-impact te verzachten die wordt veroorzaakt door degenen die de stad bezoeken," rechtvaardigde de gemeente, uitgaande van het doel om belasting te heffen op overnachtingen in de gemeente al in 2023.

Nadat de opening van de procedure is goedgekeurd, zal er "een periode van 10 werkdagen zijn voor belanghebbenden en om bijdragen te geven".

De gemeentelijke toeristenbelasting heeft tot doel "ervoor te zorgen dat deze doelstelling wordt nagestreefd zonder dat het concurrentievermogen van de gemeente in het gedrang komt in de context van de regio, het land en zelfs op internationaal niveau", aldus de commissaris.

In het persbericht wordt opgemerkt dat in 2019 709.504 overnachtingen werden geregistreerd, waarbij erop wordt gewezen dat deze sector weliswaar "de economische en sociale ontwikkeling bevordert, maar ook een overbelasting van de openbare diensten met zich meebrengt".

"Het is belangrijk om in te spelen op de omvang van de groei van de vraag en een overheidsbeleid te bevorderen dat gericht is op het bieden van een duurzame omgeving", zo luidt de nota.

Het eventuele tarief, de vrijstellingen en verlagingen die onder meer in aanmerking moeten worden genomen, "zullen later door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld".