In een deze week gepubliceerde verklaring beschuldigt de burgergroepering Fórum Cidadania LX de ministeries van Financiën en Cultuur ervan geen gevolg te hebben gegeven aan een uitspraak van de administratieve rechtbank van Lissabon, die hen heeft gelast de deuren en ramen van dit paleis, dat in de parochie Alcântara is gelegen, te sluiten.

"Zodra het bestaan van graffiti op de gevel van het Burnay-paleis is geverifieerd, wat duidelijk alleen mogelijk is omdat men toegang heeft tot het interieur, wordt het heden gebruikt om het gebrek aan respect van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Cultuur voor het vonnis van de Administratieve Rechtbank van Lissabon aan de kaak te stellen", zo luidt de nota.

Volgens het vonnis van maart van dit jaar waren de twee ministeries verplicht de binnenkant van het gebouw schoon te maken, alle open ramen te sluiten "om verder vandalisme en blootstelling aan slecht weer te voorkomen, en ook om een "gezamenlijk verslag op te stellen waarin de huidige staat van het Burnay Palace wordt vastgelegd".

Dit besluit vloeide voort uit een gerechtelijk bevel na een procedure die was aangespannen door de vereniging Fórum Cidadania LX.

Vijf maanden na de uitvaardiging van dit vonnis en na de beschuldigingen dat zij het niet zouden naleven, hebben beide ministeries in een aan het agentschap Lusa toegezonden antwoord verzekerd dat zij verschillende procedures hebben gevolgd om het gebouw te beschermen en vandalisme te voorkomen.

"Het DGTF (Directoraat-generaal van de Schatkist en Financiën) heeft maatregelen genomen om het Burnay Palace te beschermen en te beveiligen. In juli 2021 werd de PSP gevraagd het toezicht op de veiligheidsomstandigheden te verscherpen en werden sloten vervangen en in september 2021 werden werkzaamheden uitgevoerd om het omliggende park schoon te maken en te ontbossen; in april 2022 werden werkzaamheden voltooid om de ramen te sluiten," beschreef het ministerie van Financiën.

In het antwoord van het ministerie onder leiding van Fernando Medina, voormalig burgemeester van Lissabon, werd ook gezegd dat "de schoonmaakwerkzaamheden eind juli waren voltooid en dat in augustus informatie aan de rechtbank werd verstrekt".

"Ondanks de inspanningen en de permanente ijver, en in het licht van nieuwe inbraken in het Burnay Palace, die de DGTF ten zeerste betreurt, werden nieuwe procedures opgestart om de openingen op een meer permanente basis af te sluiten en werd opnieuw contact opgenomen met de 4e Divisie van de PSP (Openbare Veiligheidspolitie) in Lissabon zodat extra toezicht kan worden uitgeoefend", zo gaf het ministerie ook aan.

In dezelfde zin heeft het ministerie van Cultuur, onder leiding van Pedro Adão Silva, via het Directoraat-generaal Cultureel Erfgoed (DGPC) aan Lusa laten weten dat "alle openingen die naar buiten leiden zijn afgesloten" en dat "een algemene schoonmaak in het gebouw heeft plaatsgevonden".

"Het rapport werd opgesteld door een gekwalificeerd bedrijf en afgeleverd op 3 maart 2022, binnen de door de rechtbank toegekende termijnverlenging, waarin de staat van conservering van het interieur van het pand werd vastgelegd en aanbevelingen werden gedaan voor toekomstige ingrepen, volgens de basisprincipes van conservering en restauratie," geeft de DGPC aan.

Het overheidsorgaan verklaart ook dat, "in het kader van de voorbereiding van dit verslag, het bestaande afval werd gesorteerd, voornamelijk van het vallen van decoratieve coatings van plafonds en muren, die waarde zouden kunnen hebben voor toekomstige interventies of erfgoedinformatie", waarbij wordt opgemerkt dat de eindschoonmaak op 29 juli van dit jaar werd voltooid.

Het Burnay-paleis, ook bekend als het Paleis van de Patriarchen omdat het de officiële zomerresidentie van de patriarchen van Lissabon was, is gelegen aan de Rua da Junqueira, in de parochie Alcântara. Dit paleis, dat sinds 1982 is geklasseerd als gebouw van openbaar belang, werd gebouwd door Vasco César de Meneses, en de bouwwerkzaamheden vonden plaats tussen 1701 en 1734. Het werd later gekocht door Henrique Burnay, 1e graaf van Burnay, en onderging verbouwings- en restauratiewerkzaamheden in de 19e eeuw en meer recentelijk in het begin van de jaren 1940.