De PJ liet in een verklaring weten dat de cocaïne in Lissabon is aangekomen met een passagiersvlucht uit een Zuid-Amerikaans land. De hoeveelheid zou genoeg zijn voor ten minste 660.000 duizend individuele doses.

De PJ zei ook dat de inbeslagname plaatsvond in het kader van een preventieve actie die werd uitgevoerd in samenwerking met andere nationale en internationale entiteiten om de invoer van verdovende middelen in Portugal en in Europa te voorkomen, een actie die gericht was op vluchten van Zuid-Amerika naar Lissabon.