De formele aanneming door de Raad, een instelling waarin alle 27 lidstaten vertegenwoordigd zijn, volgt op het voorstel dat de Europese Commissie afgelopen dinsdag heeft ingediend, nadat de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU op 31 augustus in Praag een politiek akkoord hadden bereikt.

De opschorting van de overeenkomst, die sinds 2007 van kracht was, houdt in dat Russische burgers niet langer faciliteiten zullen genieten bij het aanvragen van een visum voor kort verblijf voor de Schengenruimte van vrij verkeer, en dat de algemene regels van de visumcode van toepassing zullen zijn.

In de praktijk zullen Russische aanvragers te maken krijgen met hogere visumkosten. De prijs stijgt van 35 euro naar 80 euro voor alle aanvragers en de behandeling van de aanvraag neemt meer tijd in beslag: de normale termijn waarbinnen consulaten een beslissing nemen over een visumaanvraag wordt verlengd van 10 tot 15 dagen, die kan worden verlengd tot ten hoogste 45 dagen in individuele gevallen waarin nader onderzoek van de aanvraag nodig is.

Er zullen ook restrictievere regels gelden voor meervoudige visa: Russische aanvragers zullen niet langer gemakkelijk een visum kunnen krijgen dat geldig is voor meervoudige binnenkomsten in het Schengengebied, en zij zullen ook een langere lijst van bewijsstukken moeten overleggen.

"Een visumversoepelingsovereenkomst biedt geprivilegieerde toegang tot de EU voor burgers van vertrouwde partners met wie wij gemeenschappelijke waarden delen. Met zijn niet-uitgelokte en niet-gerechtvaardigde aanvalsoorlog, inclusief zijn willekeurige aanvallen op burgers, heeft Rusland dit vertrouwen geschonden en de fundamentele waarden van onze internationale gemeenschap met voeten getreden," aldus de minister van Binnenlandse Zaken van Tsjechië, het land dat het voorzitterschap van de Raad van de EU voor dit halfjaar waarneemt.

Vít Rakusan voegde daaraan toe dat "het besluit van vandaag een direct gevolg is van de Russische acties" en een verder bewijs van de "niet aflatende inzet" van het Europese blok voor Oekraïne en zijn bevolking.


Het besluit om de visumovereenkomst met Rusland op te schorten werd eind augustus genomen door de diplomatieke leiders van de 27 op hun politieke bijeenkomst in Praag, ruwweg zes maanden na het begin van de invasie van Oekraïne, die op 24 februari van start ging, waarbij Portugal de maatregel als "evenwichtig" beschouwde.

"Er is geen reden voor ons om een visumfaciliteringsmechanisme met betrekking tot Rusland te hebben dat we niet hebben met zoveel andere landen in de wereld, en daarom gaan we de visumfaciliteringsovereenkomst beëindigen," zei minister João Gomes Cravinho bij die gelegenheid, eraan toevoegend dat "dit zal leiden tot een veel hogere mate van vraag, dus een strakkere zeef bij de verificatie van de documentatie van degenen die naar de EU reizen."

Volgens gegevens van de Commissie waren op 1 september van dit jaar ongeveer 963.000 Russen in het bezit van een geldig visum voor het Schengengebied.


Het besluit moet vandaag in het Publicatieblad worden bekendgemaakt, waarna het vanaf maandag 12 september van toepassing is.

In een verklaring zei de Raad dat de Europese Commissie spoedig "aanvullende richtsnoeren moet voorleggen om ervoor te zorgen dat deze opschorting geen negatieve gevolgen heeft voor bepaalde personen die voor essentiële doeleinden naar de EU reizen, zoals journalisten en vertegenwoordigers van een maatschappelijk middenveld".