"Met diepe droefheid en immens verdriet heb ik kennis genomen van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II. In deze tijd van rouw en verdriet bied ik Uwe Majesteit en de gehele koninklijke familie, alsmede het gehele Britse volk, namens het Portugese volk en namens mijzelf mijn oprechte deelneming aan met het geleden verlies", aldus Marcelo Rebelo de Sousa in een bericht dat op de officiële website van het presidentschap van de Republiek is geplaatst en dat hij reeds aan de nieuwe koning had toegezonden.

Volgens het staatshoofd zal Elizabeth II "voor iedereen een voorbeeld blijven van moed, toewijding, stabiliteit en een onwrikbare zin voor openbare dienstverlening, zoals zij gedurende haar meer dan 96-jarige leven en 70-jarige regeerperiode is geweest", zo luidt de boodschap.

"Voor Portugal en voor alle Portugezen zullen de bezoeken die koningin Elizabeth II in 1957 en 1985 aan ons land bracht, in de herinnering van ieder van ons blijven voortleven met onbetwistbare genegenheid en waardering. Voor mij persoonlijk zal ik de eer om haar te ontmoeten toen ik in 2016 naar Londen reisde, niet kunnen vergeten", voegde hij eraan toe.

Marcelo Rebelo de Sousa verklaart zelf "vertrouwen te hebben in de historische en onverbrekelijke vriendschapsbanden die Portugal en het Verenigd Koninkrijk verenigen en zullen blijven verenigen, en hernieuw ik mijn meest oprechte en welgemeende condoleances" en wenst koning Charles het allerbeste toe waarbij hij de "hoogste achting en persoonlijke consideratie" uitspreekt.

In een toespraak tot RTP, enkele ogenblikken na het bekend worden van het nieuws over het overlijden van koningin Elizabeth II, zei Marcelo Rebelo de Sousa dat "niemand in de 20e eeuw zo'n rijke ervaring heeft gehad", waarbij hij benadrukte dat de monarch de Tweede Wereldoorlog, de val van de Berlijnse Muur, de wereld "na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en deze wereld van multilateralisme-crisis" had meegemaakt.

De Portugese president wenste de nieuwe koning ook toe dat zijn regeerperiode "net zo gelukkig zal zijn als die van zijn moeder" en garandeerde dat hij de begrafenisplechtigheden zal bijwonen.