"Alle tot nu toe door de regering aangekondigde maatregelen zijn ontoereikend in vergelijking met die welke in Spanje, Portugals grootste concurrent wat de productie betreft, zijn genomen", waarschuwt de Vereniging voor de promotie van fruit, groenten en bloemen van Portugal. Zij voegden eraan toe dat tot juni de uitvoer met 16% in waarde en 14% in volume is gestegen tot respectievelijk 939 miljoen euro en bijna 805 duizend ton.

Portugal Fresh dringt ook aan op een "eerlijker verdeling van de productiewaarde" in de agrovoedingsketen, met een "betere beloning" van de producenten.

Wat de landen van bestemming van de nationale uitvoer betreft, blijkt dat Spanje de grootste afnemer van Portugese groenten, fruit en bloemen is, met 29% van de totale uitvoer, gevolgd door Frankrijk (13,5%) en Nederland (13,5%), Duitsland (8,5%) en het Verenigd Koninkrijk (7,8%).

Op wereldvlak is de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt voor de sector; zij vertegenwoordigt 81% van de totale waarde van de uitvoer.

Als echter de prijs per kilogram (kg) van de uitgevoerde producten wordt geanalyseerd, blijkt uit de resultaten dat "de groei niet voldoende is om de stijgende kosten en de inflatie te compenseren", aldus de verklaring.

Ook wordt opgemerkt dat de waarde per kilogram in het eerste halfjaar slechts met 1,3 procent is gestegen.


Voor de voorzitter van Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, zijn dit "recordresultaten" op het niveau van de export van fruit, groenten en bloemen.

Hij is echter van mening dat deze resultaten "alleen kunnen worden gehandhaafd" door de internationale promotie-initiatieven te versterken, door te investeren in de productie en door een "echte waardering" van deze sector, die "van strategisch belang is voor de economie".

Hoewel de indicatoren volgens hem "positief" zijn, waarschuwt hij dat niet mag worden vergeten dat de agrovoedingssector "met een crisis zonder weerga" wordt geconfronteerd door de stijgende kosten van energie, brandstof, meststoffen en andere grondstoffen. Tegelijkertijd is er de extreme droogte die het land van noord tot zuid heeft getroffen.

Voor Portugal Fresh is het noodzakelijk om "de gevolgen van de droogte te verzachten" die het hele nationale grondgebied treft en het is even dringend om de hydro-agrarische exploitatie te moderniseren, evenals om vijvers en dammen te creëren, die "van vitaal belang" zijn om de gevolgen van de klimaatverandering te overwinnen.

"Er is veel vraag naar Portugese producten op de internationale markt, en als we de bestaande irrigatieperimeters niet vernieuwen en moderniseren en geen nieuwe irrigatieperimeters creëren, zullen landen op de zuidelijke breedtegraad van Europa profiteren van ons gebrek aan strategie voor irrigatie", waarschuwt Gonçalo Santos de Andrade.


Portugal Fresh heeft een lopend gezamenlijk internationaliseringsproject 2022/2023 dat wordt gesteund door Portugal 2020 - Operationeel programma voor concurrentievermogen en internationalisering, dat een totale investering van 948.900,85 euro omvat, waarvan 54 procent wordt gefinancierd door FEDER - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.