De door de droogte veroorzaakte situatie in de Taag en alle internationale rivieren "zou de regeringen van Spanje en Portugal ertoe moeten aanzetten zich te verenigen in een planning en beheer van rivierbekkens die echte ecologische stromen tot stand brengen", betoogt Zero in een verklaring, waarin de balans wordt opgemaakt van de stromen van de drie belangrijkste Portugese internationale rivieren: Douro, Taag en Guadiana.

"Op dit moment worden de beheersplannen voor de hydrografische regio's voor de periode 2022-2027 in het openbaar besproken en dit is het juiste moment voor een discussie tussen de twee landen", aldus de milieuvereniging.


Volgens de beoordeling van Zero, die gebruik maakte van gegevens van het Nationaal Water Resources Information System geregistreerd tot 3 september, onbreekt in de Douro een derde van de hoeveelheid water in vergelijking met wat is vastgesteld in de verdragen.

Spanje heeft sinds 1 oktober 2021 2.331 kubieke hectometer water overgeheveld, terwijl het jaarlijkse debiet 3.500 kubieke hectometer bedraagt, er mist dus 1.169 kubieke hectometer, d.w.z. ongeveer 33 procent van het verschuldigde totaal", aldus het document, waarin de vereniging waarschuwt dat "aangezien het debiet de afgelopen weken varieerde tussen 1,5 en 4,5 kubieke hectometer per dag en de weerssituatie niet wezenlijk is veranderd, het uiteraard onmogelijk is om de ontbrekende hoeveelheid water in te halen".


Wat de Taag betreft, is het ook "vrijwel zeker" dat Spanje "een beroep zal moeten doen" op de uitzonderingsregeling wegens niet-naleving van het jaarlijkse debiet, aldus de organisatie, aangezien in droogtesituaties wordt verwacht dat Spanje het debiet niet aan Portugal zal leveren.

Uit de op 3 september verzamelde gegevens over de instroom in de stuwdam van Fratel bleek dat ongeveer 15 procent (393 kubieke hectometer) van het vastgestelde jaardebiet (2.700 kubieke hectometer) ontbrak.


De Guadiana was begin september 20 dagen zonder het minimumdagdebiet en 17 procent onder het jaarminimum gebleven, waarbij Spanje zich beriep op een uitzonderingssituatie voor het niet voldoen aan de debieten.

"Spanje moet een dagelijks gemiddelde van twee kubieke meter per seconde garanderen en vanaf 1 oktober 2021 tot 3 september waren er 20 dagen waarop dit niet gebeurde. Nogmaals, ondanks de enorme capaciteit van het Alqueva-reservoir kan op lange termijn een uitbreiding van de irrigatie in gevaar komen door deze beperkingen die gepaard gaan met frequentere en extremere droogtesituaties", waarschuwt Zero in de verklaring.


De beoordeling werd enkele weken voor het einde van het hydrologisch jaar, dat loopt van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022, gemaakt op basis van de hydrometrische stations die zijn voorzien of gelijkwaardig zijn in het Verdrag inzake samenwerking voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water in de Luso-Spaanse hydrografische bekkens.