In een besloten gemeenteraadsvergadering werd de motie goedgekeurd met de stemmen voor van de PSD/CDS-PP-leiding, alsmede de raadsleden van BE en de door de PS/Livre-coalitie gekozen onafhankelijke vrouw, die het initiatief van PCP en Livre ondertekenden, terwijl PS tegen de verklaring van verwerping stemde, maar voor de overige punten van het document.

"Aan de regering de krachtigste afwijzing en krachtige verwerping kenbaar maken van het voorstel om onbeperkte nachtvluchten op de luchthaven Humberto Delgado toe te staan, ook al is het op tijdelijke basis", is het eerste punt van de motie, die met een meerderheid is aangenomen, met de tegenstemmen van vier socialistische raadsleden, een onthouding eveneens van de PS en de stemmen voor van de overige 12 gekozen leden van het college van burgemeester en wethouders (zeven van de PSD/CDS-PP, twee van de PCP, één van Livre, één van BE en één van de door de PS/Livre-coalitie gekozen onafhankelijke).

In deze motie stelt de gemeenteraad van Lissabon dat het voornemen van de regering om, zelfs tijdelijk, onbeperkte nachtvluchten op de luchthaven Humberto Delgado toe te staan "zeer schadelijk is voor de gezondheid, de rust en de veiligheid van de bevolking".

De gemeenteraad dringt er ook bij de regering op aan om eerder aangegane verbintenissen na te komen, namelijk om "ervoor te zorgen dat er geen nachtvluchten op de luchthaven Humberto Delgado worden uitgevoerd onder de eerder door het stadhuis van Lissabon voorgestelde voorwaarden, zodat er een einde komt aan de huidige uitzonderingsregeling".

Het standpunt van de raad moet worden toegezonden aan de eerste minister, de minister van Infrastructuur en Huisvesting, de parlementaire fracties in de Vergadering van de Republiek en de nationale burgerluchtvaartautoriteit, alsook aan de vereniging Zero - Sustainable Earth System.

Op de agenda van de zitting van vandaag stond de bespreking van de voorstellen van PCP en Livre over de maatregelen voor de verwezenlijking van een nieuwe luchthaveninfrastructuur in de regio Lissabon en de gefaseerde buitenbedrijfstelling van de luchthaven Humberto Delgado, maar deze werd uitgesteld vanwege de belangstelling van andere politieke krachten om initiatieven ter zake in te dienen.

Deze voorstellen over de nieuwe luchthaven in de regio Lissabon waren al op 27 juli uitgesteld, tijdens de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders, omdat de PCP weigerde de zaak te bespreken in afwezigheid van burgemeester Carlos Moedas (PSD), die enkele minuten eerder de zaal had verlaten.

In juli van dit jaar heeft de vereniging Zero het aantal nachtvluchten geregistreerd en aan de kaak gesteld dat er in de week van 11 juli 140 vluchten zijn uitgevoerd, "waarbij de in de verordening vastgestelde limiet met meer dan 50% is overschreden, hetgeen een duidelijke schending van de wetgeving is en een duidelijk gebrek aan respect voor het welzijn, de gezondheid en de levenskwaliteit van degenen die in Lissabon slapen", wordt ook in de motie vermeld.

De gezamenlijke motie van PCP en Livre komt na het voornemen van de NAV - Portugese luchtvaartnavigatie om de dienstregeling van vluchten in Lissabon, voor de nachtperiode, tussen 18 oktober en 29 november te verlengen in verband met de invoering van het nieuwe Top Sky controlesysteem.

De officiële bron van de NAV heeft eerder aan Lusa uitgelegd dat het gaat om een uitbreiding van het vluchtschema in Lissabon voor de nachtperiode, niet om het verkeersvolume te vergroten, maar om de vluchten over meer uren te verdelen, zodat het luchtverkeersleidingssysteem vanaf 18 oktober kan worden geactualiseerd.

Het idee is dus dat de uitzonderingsregeling van kracht zal zijn tussen 18 oktober en 29 november, aldus de NAV.

Voor de luchthaven van Lissabon geldt een regeling voor nachtvluchten, waarbij tussen 00.00 en 06.00 uur een maximum van 91 vluchten per week geldt in verband met geluidsoverlast.

Het Top Sky-project, gemeenschappelijk met zes andere landen en gecoördineerd door Eurocontrol, werd in 2019 door de NAV gepresenteerd en voorziet in een investering van 103,8 miljoen euro, tot 2023.