"Op 15 september was er een aanzienlijke afname van de meteorologische droogte op het hele grondgebied, waarbij de klassen matige en ernstige droogte overheersen", aldus het Portugese Instituut voor Zee en Atmosfeer (IPMA).

Volgens het IPMA is de klasse van extreme droogte "zeer sterk" gedaald en blijft alleen de regio Bragança in deze klasse.

Het IPMA wijst erop dat er op sommige plaatsen in de districten Guarda, Viseu en Castelo Branco sprake was van "een zeer aanzienlijke verlichting van de meteorologische droogte", waarbij op 31 augustus van de klasse ernstige droogte werd overgegaan naar de klasse milde droogte, aangezien de regenval veel hoger was dan de gemiddelde waarden voor die maand.

In de analyse meldt het IPMA ook een "stijging van het watergehalte in de bodem", die "significanter" is aan de noordkust, in de hele regio Centre en in Alto Alentejo, en "zeer laag" blijft in het noordoosten.

Natte september

Het IPMA geeft aan dat de hoeveelheid neerslag in de eerste 15 dagen van september overeenkomt met de op drie na natste september sinds 2000. 2014, 2002, 2006 en 2021 overtreffen deze waarden.

"De hoeveelheden neerslag die in de eerste helft van september zijn gevallen, vielen vooral op de 12e tot en met de 14e, met de belangrijkste waarden in het binnenland van het centrum, met name in het district Guarda. In dit district is de neerslag van 12 tot 14 september hoger dan de normale waarde voor de maand en ongeveer het drievoudige van de normale neerslag van de maand", aldus het IPMA, dat aangeeft dat de totale neerslag in de eerste helft van september overeenkomt met 123% ten opzichte van de gemiddelde waarde tussen 1971-2000.

Volgens het IPMA waren de neerslagwaarden veel hoger dan normaal in de districten Guarda, Castelo Branco, Lissabon en in het Beja-gebied, maar daarentegen lager dan normaal in het noordelijke binnenland, in de kuststrook tussen Porto en Aveiro, in een binnenstrook van Baixo Alentejo en in de oostelijke Algarve.