Op 16 juli is in Portugal de postexpositievaccinatie gestart, waarbij tot 12 september 2022 in totaal 437 mensen zijn gevaccineerd. Het DGS bespreekt en herziet de standaard "Aanpak van gevallen van menselijke infectie met het Monkeypoxvirus", het kader voor de toediening van gereduceerde doses, volgens nieuwe richtsnoeren van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

In de norm stelt het DGS dat "ook de voorwaarden voor operationalisering/beschikbaarheid en billijkheid bij het beheer van de beperkte voorraad vaccins voor de aanpak van preventieve vaccinatie en de respectieve definitie van de criteria om in aanmerking te komen, worden geactualiseerd", naast de vaccinatie na blootstelling.

Volgens het EMA kan het in de Europese Unie toegelaten vaccin tegen Monkeypox ook worden toegediend als een intradermale injectie in een lagere dosis, waardoor de bestaande doses met een factor vijf kunnen worden vermenigvuldigd.

Tot nu toe is het vaccin alleen toegediend aan mensen die risicovolle contacten hebben gehad en het doel is andere groepen die door het DGS zullen worden gedefinieerd preventief te vaccineren, waaronder sekswerkers, mensen die PREP - Pre-Exposure Prophylaxis to HIV - ondergaan en gezondheidswerkers.

Met betrekking tot de klinische aanpak van zwangere vrouwen bij wie Monkeypox-besmetting is bevestigd, bepaalt het DGS dat zij moeten worden gevolgd in een hoog-risico-verloskundig consult in een gedifferentieerd perinataal ondersteuningsziekenhuis, dat specifieke procedures voor zwangerschapsbewaking en foetale monitoring omvat.