"Uit de raming van het Portugese Milieuagentschap (APA) voor 2021, die ik uit de eerste hand wil onthullen, blijkt dat we onze uitstoot van broeikasgassen met 4,8% hebben verminderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het Bruto Binnenlandse Product groeide met 4,9%, we verminderden de broeikasgassen in praktisch dezelfde verhouding", zei Duarte Cordeiro, tijdens de lancering van het Klimaatpact van Porto.

De minister van Milieu en Klimaat benadrukte dat de vermindering aantoont dat "om economisch te groeien het niet nodig is om te vervuilen", en dat "het voldoende is om het te doen met een gevoel van verbondenheid met de gemeenschap, innovatie en verantwoordelijkheid voor het milieu".

Voor de aanwezigen bij de lancering van het initiatief voor het klimaatpact van Porto verzekerde Duarte Cordeiro dat het milieu momenteel de "motor van de ontwikkeling" is, aangezien het een centrale rol speelt in het bestuur en de totstandbrenging van "volwassener" beleid.

De minister van Milieu herinnerde eraan dat in het herstel- en veerkrachtplan (PRR) 39% wordt uitgetrokken voor klimaatdoelstellingen en benadrukte dat, gezien de energiecrisis, "het milieu vandaag de dag soevereiniteit en vrijheid betekent".