De gezondheidsautoriteit stelt in het bijgewerkte document dat op haar website is gepubliceerd, dat de richtsnoeren zijn bijgewerkt in overeenstemming met "de huidige epidemiologische situatie en het beste wetenschappelijke bewijsmateriaal". Deze aanbeveling komt ongeveer drie weken nadat de regering het einde heeft afgekondigd van het verplichte gebruik van een masker in het openbaar personenvervoer, in taxi's en TVDE en vliegtuigen.

Het directoraat-generaal Gezondheid beveelt dus het gebruik van maskers aan "door iedereen boven de 10 jaar wanneer zij zich in een gesloten omgeving bevinden, in clusters, namelijk bij het gebruik van collectief personenvervoer, met inbegrip van luchtvervoer, alsmede in het openbaar vervoer".

Het gebruik van een masker wordt ook aanbevolen op perrons en overdekte toegangen tot het openbaar vervoer, met inbegrip van luchthavens, zeeterminals en metro- en treinnetwerken. Het gebruik ervan wordt ook aanbevolen in openbare apotheken en "in bevestigde gevallen van covid-19, in alle omstandigheden, wanneer [mensen] buiten hun isolatieplaats zijn tot de tiende dag na de datum van het begin van de symptomen of van de positieve test".

Het directoraat-generaal Gezondheid adviseert ook de meest kwetsbare personen, namelijk personen met chronische ziekten of een toestand van immunosuppressie met een verhoogd risico op ernstige covid-19, een masker te dragen wanneer zij zich in een "situatie met een verhoogd risico op blootstelling" bevinden.