Deze maatregelen zijn in het parlement goedgekeurd als onderdeel van het steunpakket dat bedoeld is om de gevolgen van de inflatie voor de mensen in Portugal te verzachten.

Huurverhoging in 2023 beperkt tot 2%

De rem op de actualisering van de huren in 2023 was een van de maatregelen die het parlement heeft goedgekeurd. Met deze beperking zullen verhuurders die van plan zijn de huren volgend jaar te verhogen, dit slechts kunnen doen tot een maximum van 2%. Deze maatregel geldt voor alle huurders met huurovereenkomsten tot december 2022.

Er zij aan herinnerd dat als deze steun niet in werking zou treden, verhuurders de huren tot 5,43% zouden kunnen verhogen, een waarde die aan de inflatie is geïndexeerd. Volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek is de jaarlijkse actualiseringscoëfficiënt van het inkomen namelijk het resultaat van de totale variatie van de consumentenprijsindex, zonder huisvesting, over de laatste 12 maanden, met als referentie de waarden van augustus. Dit cijfer is deze maandag door het INE bevestigd op 5,43%, zo blijkt uit het bulletin.

Als tegenhanger van deze beperking van de huurstijging zullen verhuurders een compensatie ontvangen in de vorm van IRS of IRC, zoals voorzien in het voorstel, waarbij een deel van de huurinkomsten wordt uitgesloten van belastingheffing. "De waarde van de uitgesloten inkomsten zal worden berekend om het effect van de huurbeperking [met 2%] voor verhuurders te neutraliseren, afhankelijk van het belastingtarief waaraan hun inkomsten uit onroerend goed zouden worden onderworpen", aldus de regering.

BTW-verlaging op elektriciteit van 13% naar 6%

De andere maatregel van het pakket om het effect van de inflatie op het inkomen van huishoudens te verzachten, die in het nu door het parlement goedgekeurde wetsvoorstel is opgenomen, is de verlaging van de btw op elektriciteit van de huidige 13% naar 6% voor een verbruik tot 100 kWh per maand (150 kWh voor grote gezinnen) voor perioden van 30 dagen en meters met een vermogen van minder dan 6,9 kVA.

Deze maatregel om de energiekosten binnen huishoudens te beperken gaat in op 1 oktober 2022 en duurt tot 31 december 2023.

Actualisering van de pensioenen in 2023

Het voorstel van de regering om in 2023 een overgangsregeling voor de actualisering van de pensioenen in te voeren, met verhogingen tussen 4,43% en 3,53%, afhankelijk van het bedrag dat de gepensioneerden ontvangen, is deze vrijdag ook door het parlement goedgekeurd.