"Het is de Belastingdienst (AT) bekend dat sommige belastingplichtigen e-mails ontvangen die zogenaamd afkomstig zijn van het AT, met een bijlage om zogenaamd over te gaan tot de regularisatie van de fiscale situatie", luidt de waarschuwing die in het portaal van Financiën is gepubliceerd.

Een voorbeeld van de inhoud van de berichten waarmee de belastingplichtige wordt "geconfronteerd" kan zijn de "verzending van de aangifte en het fiscale uitvoeringsproces voor de inning van belastingschulden" en waarbij wordt aanbevolen om over te gaan tot de fiscale regularisatie via een verstrekte link die, zo waarschuwt de belastingdienst, frauduleus is.

"Deze berichten zijn vals en moeten worden genegeerd. Het doel ervan is de ontvanger ervan te overtuigen kwaadaardige software te downloaden", waarschuwt het AT en benadrukt dat de belastingplichtige "in geen geval" deze operatie mag uitvoeren.

De belastingdienst raadt aan het informatieblad over computerbeveiliging te lezen dat beschikbaar is op het portaal van Financiën.