Als je je zorgen maakt over wat voor leven je kinderen of kleinkinderen te wachten staat, ontspan je dan, want de wereld is op weg naar iets veel beters. De hele planeet stijgt in frequentie. Momenteel voelt het chaotisch aan, want het oude paradigma, gebaseerd op hebzucht en corruptie, stort in. Het opkomende tij van bewustzijn zal spoedig een wereld van gelijkheid, delen, zorgzaamheid, rechtvaardigheid en liefde voortbrengen.

Concentreer je op het leven dat je wilt creëren. Dit is het gebed dat ik kreeg.

Visiegebed voor de wereld

Ik heb een visie waarin alle mensen in vrede leven, gevoed en gehuisvest zijn, elk kind geliefd is en onderwijs krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, waar het hart belangrijker is dan het hoofd en wijsheid wordt vereerd boven rijkdom.

In deze wereld heersen rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid.

De natuur wordt geëerd, zodat het water zuiver en helder stroomt en de lucht fris en schoon is. Planten en bomen worden gekoesterd en alle dieren worden gerespecteerd en met vriendelijkheid behandeld. Geluk en lachen hebben de overhand.

En mensen lopen hand in hand met engelen.

Dank U voor de liefde, begrip, wijsheid, moed en nederigheid om mijn deel te doen om het licht te verspreiden.

Moge de hele wereld opstijgen.

Het zij zo.


Uw beschermengel

Er is zoveel hulp voor ons beschikbaar. Iedereen heeft een Beschermengel die de visie van je goddelijke volmaaktheid vasthoudt en je daar voortdurend aan herinnert! Als je met iemand in geschil bent, houdt je Beschermengel de handen vast met de engel van de ander die de visie van de hoogste uitkomst vasthoudt. Dit maakt het voor jou mogelijk om het te bereiken. Wat je ook doet, ze houden onvoorwaardelijk van je.

Engelen bestaan op een frequentie die normaal gesproken buiten ons gezichts- en gehoorsveld ligt. Toch zijn ze de hele tijd bij ons in de buurt. Ze kunnen niet helpen tenzij je erom vraagt, dus als je wilt dat ze helpen, VRAAG HET dan.

Anita was op vakantie met haar man en kinderen. Hun dochter speelde vrolijk in het zwembad, maar hun negenjarige zoon weigerde te zwemmen. Dagenlang verveelde hij zich en voelde zich ellendig.

Terwijl zij lag te zonnen las Anita Nieuw Licht op Engelen. Plotseling besefte zij dat de engelen haar zoon misschien konden helpen. Zij sloot haar ogen en vroeg de engelen in stilte om hem te helpen zijn watervrees te overwinnen.

Vijf minuten later fluisterde haar man: "Kijk!" Hun zoon speelde gelukkig in het water en ze wist dat een engel hem vasthield. Vanaf die dag hield hij van zwemmen en heeft nu al zijn zwemdiploma's.

Een vriendin vertelde me dat ze zich grote zorgen maakte over haar dochter, die op school werd gepest. Zorgen vormen een grijze, negatieve wolk, die een gevoelig persoon kan omgeven en haar openstellen voor problemen en gevaar. Ik stelde voor dat ze twee keer per dag rustig ging zitten en zich haar kind voorstelde, gelukkig en veilig, omgeven door gouden licht. Vraag dan aan haar Beschermengel om haar te beschermen.

Ik ontmoette het kind twee weken later. Ze lachte toen ze me vertelde dat de pestkop de school had verlaten omdat zijn ouders plotseling waren verhuisd! Engelen kunnen onverwachte oplossingen creëren voor onze problemen.

Je engel bij zijn naam noemen helpt je om je dichter bij hem te voelen. De naam van een engel kan nuchter of exotisch zijn.

Ze kunnen je gemakkelijker helpen als je aura rustig is, dus neem de tijd om jezelf te centreren en de kleur goud om je heen te ademen voordat je met hen praat.


Oefening om je te verbinden met je Beschermengel

Ga rustig zitten, sluit je ogen en ontspan je.

Adem de kleur goud om je heen.

Vraag je Beschermengel mentaal om in je aura te stappen en je aan te raken.

Verwacht een fysieke sensatie of een geur of gevoel van liefde.

Vraag de naam van je Beschermengel. Accepteer de eerste naam die in je opkomt.

Vraag rustig om alle hulp die je nodig hebt.

Bedank je Beschermengel.

Over Diana Cooper

Diana Cooper's spirituele reis begon 40 jaar geleden met een engelenbezoek en sindsdien heeft ze met engelen gewerkt. Ze heeft 33 boeken geschreven die in 28 talen zijn vertaald.

Ze heeft over de hele wereld gereisd om inspiratie uit de hogere sferen te delen en geeft nu regelmatig online cursussen. Ze heeft de Diana Cooper School of White Light opgericht, een non-profit organisatie die wereldwijd spirituele cursussen aanbiedt.

www.dianacooper.com


Author

Diana Cooper’s spiritual journey started 40 years ago with an angelic visitation and she has worked with Angels ever since.  She has written 33 books translated into 28 languages.

She has travelled world-wide sharing inspiration from the higher realms and now teaches regular on-line courses.  She founded the Diana Cooper School of White Light, a not-for-profit organisation offering spiritual teaching courses throughout the world. www.dianacooper.com

Diana Cooper