"Ik geloof dat er voorwaarden zullen zijn die door de Raad [Energie] van 30 september zullen worden goedgekeurd, maar er zijn andere aspecten die op het gebied van energie ontbreken en waaraan nog gewerkt moet worden", verklaarde de staatssecretaris voor Europese Zaken, Tiago Antunes, in verklaringen aan Portugese journalisten in Brussel na afloop van een Raad Algemene Zaken.

Na de verklaring van premier António Costa dat Portugal het voorstel van de Europese Commissie om de buitengewone winsten van energiebedrijven met ten minste 33% te belasten, zal steunen, wees Tiago Antunes erop dat Portugal een "algemeen standpunt van steun voor dit voorstel" heeft, hoewel hij stelt dat "er kwesties zijn die moeten worden besproken met betrekking tot de uitvoering ervan".

"Wat de concrete vormgeving van deze maatregelen betreft, [...] is het voor Portugal belangrijk dat de lidstaten flexibiliteit wordt gegarandeerd bij de toepassing van deze mix van maatregelen, zodat de algemene doelstellingen die de Europese Commissie met dit voorstel voor een verordening wil bereiken, in acht worden genomen, terwijl er toch enige flexibiliteit blijft bestaan omdat we bijvoorbeeld al een Iberisch mechanisme hebben dat succesvol is gebleken bij het verlagen van de elektriciteitskosten", zei hij.

Tiago Antunes verwacht dat tijdens de Europese Raad van eind oktober "dit voorstel voor een verordening dat momenteel wordt besproken, tegen die tijd volledig zal zijn goedgekeurd en van kracht zal zijn".