De huizenprijsindex steeg in het tweede kwartaal met 13,2%, een stijging met 0,3 procentpunt (p.p.) ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en bereikte een nieuw historisch maximum in de beschikbare reeks.

Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) bedroeg het gemiddelde jaarlijkse wijzigingspercentage van deze index in het tweede kwartaal van 2022 12,3%, een versnelling met 1,3 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal en een nieuw maximum in de beschikbare reeks.

Tussen april en juni 2022 was het gemiddelde jaarlijkse wijzigingspercentage van de prijzen van bestaande woningen hoger dan dat van nieuwe woningen, respectievelijk 13% en 10,4%, en in beide gevallen het hoogste percentage sinds het begin van de INE-reeks.

In het tweede kwartaal bedroeg de prijsstijging voor bestaande woningen 14,7% en voor nieuwe woningen 8,4%, terwijl de index tussen het eerste en tweede kwartaal van dit jaar met 3,1% was gestegen.

Tussen april en juni werden 43.607 woningen verhandeld voor een waarde van 8,3 miljard euro, een stijging van respectievelijk 4,5% en 19,5% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Buitenlandse investeringen

Van dit totaal werd 87,6% (38.181 woningen) in het tweede kwartaal gekocht door kopers uit Portugal, voor een totaalbedrag van 7,2 miljard euro (86,7% van het totaal), terwijl kopers met een fiscale woonplaats buiten het nationale grondgebied verantwoordelijk waren voor 6,4% van het totale aantal transacties (2.783 woningen), wat overeenkomt met 11,9% van de totale waarde die werd verhandeld.

Van het eerste op het tweede kwartaal steeg het aantal woningtransacties met 0,1% (-5,1% in het vorige kwartaal), waarbij de groei van het aantal transacties zich alleen voordeed bij nieuwe woningen (3,4%), terwijl er bij bestaande woningen sprake was van een daling van -0,6%.