De minister, die sprak in het panel "How to attract professionals to Tourism", tijdens de VIe Portugese top over toerisme, die in Lissabon in het kader van de Wereldtoerismedag werd georganiseerd, benadrukte dat dit "de sector is die tijdens de pandemie de meeste banen heeft verloren". In deze periode gingen 100.000 werknemers verloren en hoewel de sector 40.000 werknemers heeft teruggewonnen, is er nog steeds een gapend gat van 60.000 te vullen.

Ana Mendes Godinho, die deze sector goed kent, benadrukte dat "het toerisme mensen nodig heeft, dat de arbeidswereld in Europa steeds opener wordt en dat de pandemie ook iedereen op zijn grondvesten heeft doen schudden, zelfs vanuit het oogpunt van de motivaties van de werknemers, die vandaag anders zijn", en herinnerde eraan dat "het toerisme niet alleen concurreert met andere activiteiten, maar ook met banen in andere landen".

Zo benadrukt de minister van Arbeid en Sociale Solidariteit dat de "grote uitdaging erin bestaat onze jongeren aan te trekken om in het toerisme te gaan werken, maar ook om de arbeidsmarkt open te stellen voor degenen die van buiten komen".