In de brief aan de Europese Commissaris voor Energie, Kadri Simson, verzoeken de voor energie bevoegde ministers van de ondertekenende lidstaten het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap een voorstel in te dienen om de prijs van ander aardgas dan het uit Rusland ingevoerde gas te beperken, dat tijdens de buitengewone Raad Energie van 30 september zal worden besproken, en vervolgens zo spoedig mogelijk een wetgevingsvoorstel in te dienen".

De Raad wil vrijdag vooral een politiek akkoord bereiken over een verordening met noodmaatregelen om de stijging van de energieprijzen het hoofd te bieden, nadat de Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen deze maand al voorstellen had ingediend.

Deze voorstellen, waarover volgens Europese bronnen vrijdag een akkoord lijkt te worden bereikt, omvatten een belasting van 33% op de buitensporige winsten van bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, om te zetten in een "solidariteitsbijdrage", een plafond voor de winsten van bedrijven die goedkope elektriciteit produceren (hernieuwbare energie), en plannen om het elektriciteitsverbruik te verminderen, op vrijwillige basis (10% voor de algemene vraag) en verplicht (5% in "piekuren").

Een groot aantal landen verdedigt echter dat er ook maatregelen moeten worden genomen om een plafond in te stellen voor de aardgasprijs, die zij als "het ernstigste probleem van allemaal" bestempelen, met als argument dat een dergelijke maatregel, "waar steeds meer lidstaten om vragen, elke lidstaat zal helpen de inflatoire druk te verlichten, de verwachtingen te beheren en een kader te bieden in geval van mogelijke verstoringen van de voorziening, en tevens de meevallers in de sector te beperken".

De regeringen van België (de initiatiefnemer), Italië, Spanje, Portugal, Polen, Griekenland, Malta, Litouwen, Letland, Slovenië, Kroatië en Roemenië - die nog meer steun hopen te vergaren - zeggen "de inspanningen van de Commissie en de maatregelen die zij heeft voorgesteld om de crisis het hoofd te bieden, te erkennen", maar stellen dat het noodzakelijk is "het ernstigste probleem van allemaal" aan te pakken, namelijk het opleggen van een maximumprijs voor gas, voor alle transacties, en niet alleen voor "invoer uit specifieke rechtsgebieden".

De landen stellen dat dit "plafond" kan worden ontworpen "om de voorzieningszekerheid en de vrije stroom van gas in Europa te waarborgen en tegelijkertijd de gemeenschappelijke doelstelling van vermindering van de vraag naar gas te bereiken".