Als de door de regering voorgestelde verhoging van het minimumloon wordt gehandhaafd, van 705 euro naar 750 euro in 2023, zou het niveau tot waar de Portugezen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting volgens Dinheiro Vivo met 630 euro stijgen, van 9.870 euro naar 10.500 euro per jaar in 2024.

Als de regering de verhoging van het minimumloon met 7,7 procent toepast, zou deze waarde stijgen tot 759 euro, negen euro meer dan verwacht, waardoor de vrijstellingsdrempel zou stijgen tot 10.629,9 euro.