Volgens gegevens van de statistische dienst van de EU is het inkomen uit arbeid in alle kwintielen (statistische indicatoren ter beoordeling van de inkomensverdeling van de bevolking als geheel, die in vijf strata is onderverdeeld) gestegen, maar blijft het nog iets onder het niveau van vóór de pandemie van Covid-19.

Wat het EU-gemiddelde betreft, wijzen de ramingen van Eurostat op een positieve ontwikkeling van de inkomensverdeling, met een sterke stijging van de huishoudens met een laag inkomen.

Deze raming houdt ook rekening met de sociale beschermingsmaatregelen die zijn genomen om de lonen en gezinsinkomens in veel lidstaten te stabiliseren.