De aankondigingen van de verhogingen werden één voor één gedaan door de handelaars en de sectorregulator, maar de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen gebeurt tegelijkertijd voor alle huishoudelijke klanten en ook voor sommige kleine bedrijven.

Wat u moet weten over de gasprijzen

Vanaf 1 oktober betaalt iedereen die klant is bij EDP Comercial gemiddeld 30 euro meer per maand voor aardgas, plus vijf tot zeven euro aan heffingen en belastingen, een verhoging die het bedrijf rechtvaardigt met de stijging van de prijzen op de internationale markten, na een jaar zonder tariefaanpassingen.

De nieuwe prijzen gelden voor drie maanden en niet voor een jaar, zoals gebruikelijk, en kunnen aan het eind van die periode naar boven of beneden worden bijgesteld.

In het geval van Galp zal de stijging van de aardgasrekening voor de meeste klanten ongeveer acht euro bedragen.

Klanten van Goldenergy zullen een gemiddelde stijging van 10 euro zien op de maandelijkse gasrekening, zowel voor gezinnen als voor kleine bedrijven.

Wat u moet weten over de elektriciteitsprijzen

EDP Comercial sloot uit dat "de elektriciteitsprijs tegen het einde van het jaar nog meer zal veranderen", tenzij er zich in de komende maanden "uitzonderlijke situaties" voordoen.

Ook de klanten van Endesa blijven zonder verhogingen, aangezien het bedrijf zich ertoe heeft verbonden de contractuele prijzen tot december te handhaven en de in het Iberische mechanisme vastgestelde verbintenissen na te komen, nadat de voorzitter van het bedrijf had verklaard dat de elektriciteit in augustus met 40% zou stijgen.

Ook Iberdrola heeft geen verhogingen aangekondigd.

Wijzigingen op de gereguleerde markt

Aardgas

De aankondigingen van prijsstijgingen op de vrije markt hebben de regering ertoe gebracht een maatregel goed te keuren waardoor de consumenten op de geliberaliseerde markt kunnen terugkeren naar de gereguleerde gasmarkt, zoals reeds het geval was voor elektriciteit.

De gereguleerde markt biedt goedkopere tarieven, maar de Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) heeft een verdere verhoging van de energieprijs op de gereguleerde markt voor aardgas aangekondigd.

Vanaf zaterdag wordt een verhoging van 3,9% van kracht ten opzichte van de vorige maand en, aangezien er in de loop van het jaar updates zijn doorgevoerd, bedraagt de verhoging 8,2% voor het jaar 2022-2023, ten opzichte van het voorgaande jaar (2021-2022).

Elektriciteit

Voor elektriciteit betalen de klanten op de gereguleerde markt vijf euro extra per megawattuur (MWh), wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 3% van hun maandelijkse factuur.