In het kader van de internationale dag van bewustwording inzake voedselverlies en -verspilling zegt de Beweging in een verklaring dat de waarden van voedselverspilling in de rest van de wereld "uiterst zorgwekkend" zijn.

Onder verwijzing naar een studie zegt de Beweging dat als voedselverspilling een land zou zijn, het tot de rijkste 7% zou behoren. "Ook wordt geschat dat de economische impact van voedselverspilling in 2030 1,5 miljard euro zal bedragen en op milieugebied blijkt uit de studie dat als voedselverspilling een land zou zijn, het de derde grootste uitstoter van broeikasgassen zou zijn, met ongeveer 10% van de totale CO2-uitstoot in de wereld", aldus de verklaring, waaraan wordt toegevoegd dat de verspilling per huishouden wereldwijd 75 kilo per jaar zal bedragen.

"Terwijl ongeveer 1.600.000 Portugezen onder de armoedegrens leven - waarvan ongeveer 360.000 met voedseltekorten - wordt naar schatting jaarlijks 1.000.000 ton voedsel verspild - bijna 100 kilo per Portugees", aldus de United Against Waste Movement, die tot doel heeft het bewustzijn van verspilling en het belang van gedragsverandering te vergroten.