"Dit disciplinaire proces is nog niet afgerond en blijft onder strikte geheimhouding. Zodra het is afgerond, wordt het openbaar en kan het binnen bepaalde regels worden geraadpleegd, maar momenteel is het nog in behandeling", aldus Filomena Rosa, die weigert te onthullen om hoeveel mensen het gaat: "We weten dat het proces hangende is en dat het gaat om medewerkers van de Centrale Registers, maar meer kan ik niet zeggen zonder de geheimhoudingsregels van de tuchtprocedure te schenden".

De tuchtprocedure werd op 15 maart van dit jaar bekend gemaakt, na een onderzoek naar de naturalisatie van de Russische zakenman, dat al aanleiding heeft gegeven tot een onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Het gaat om vermeende onregelmatigheden bij het verlenen van de Portugese nationaliteit aan nakomelingen van Sefardische Joden.

De regeling voor het verlenen van de nationaliteit aan nakomelingen van sefardische joden (joden die oorspronkelijk van het Iberisch schiereiland komen en in de 16e eeuw uit Portugal zijn verdreven) is intussen gewijzigd en vanaf 1 september is de toegang tot naturalisatie veeleisender geworden, wat in de zomer heeft geleid tot "een zeer grote vraag naar diensten".

"Wij gaan momenteel zo goed mogelijk om met deze toestroom en breiden de middelen uit om deze processen te versnellen. We hadden al een aantal hangende kwesties en de situatie van het verstrijken van deze periode betekende dat er een zeer grote vraag naar de diensten was".

Tussen 1 maart 2015 en 31 december 2021 werden 56.685 naturalisatieprocessen goedgekeurd voor afstammelingen van Sefardische Joden uit een totaal van 137.087 aanvragen die werden ingediend bij de diensten van het Instituut voor Registers en Notarissen (IRN).

Volgens gegevens die het ministerie van Justitie in februari aan Lusa heeft toegezonden, zijn in deze periode slechts 300 gevallen afgekeurd, zodat er volgens de eind vorig jaar geregistreerde gegevens 80.102 verzoeken in behandeling zijn.