Het geld wordt voorgesteld in het kader van het Europees instrument voor tijdelijke steun ter vermindering van de risico's van werkloosheid in geval van nood (SURE) en is bestemd voor de financiering van uitgaven voor de voortzetting van maatregelen die zijn ingevoerd om de gevolgen van de covid-19-pandemie te beperken, aldus een verklaring.

Zodra het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zal de financiële steun worden verleend in de vorm van zachte leningen.

De lening aan Portugal zal voornamelijk bijdragen tot de financiering van de tot mei 2022 gedane uitgaven in verband met de voortzetting van maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt en de volksgezondheid.

Naast de 300 miljoen euro voor Portugal heeft het uitvoerend orgaan van de EU ook aanvullende middelen voorgesteld voor Griekenland (900 miljoen euro, voor een totaal van 6,2 miljard euro) en Cyprus (26 miljoen euro, voor een totaal van 632 miljoen euro).