Per algemene definitie is het Bruto Binnenlands Product (BBP) de totale monetaire waarde van de finale goederen en diensten die gedurende een bepaalde periode in een land of regio zijn geproduceerd, gedeeld door het aantal burgers wier arbeidsinspanning verantwoordelijk is voor die productie.De complexiteit van deze indicator wordt sterk beïnvloed door de uitsluiting van de berekening van (1) kinderen en de meeste gepensioneerden (2) niet-geregistreerde dagelijkse arbeid zoals huishoudelijk werk en hulp aan liefdadigheidsinstellingen of instellingen zonder winstoogmerk (3) geheime bewakingsactiviteiten van de overheid en de ontwikkeling van oorlogswapens (4) de zwarte economie die steeds meer wordt bevorderd door het dark web en wordt gevoerd via cryptocurrency.

De meeste westerse landen vertrouwen op de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het verzamelen en interpreteren van hun economische statistieken, terwijl de oostelijke, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen vertrouwen op nationale ministeries of internationale agentschappen die onderhevig kunnen zijn aan de politieke standpunten van hun regeringen. Dergelijke gevoelige manipulatie kan ook worden verergerd door de vraag of de berekening van het BBP al dan niet geschiedt op basis van koopkrachtpariteit (KKP) en of belastingen zijn inbegrepen.

In een zojuist uitgebrachte verklaring zegt de hoofdeconoom van de OESO, Àlvaro Pereira, dat de wereldeconomie met 4% moet groeien als zij alleen gelijke tred wil houden met de bevolkingsgroei in gebieden waar armoede en een lage levensstandaard de norm zijn; maar hij zegt ook dat superieure economieën de enorme schulden moeten aanpakken die zijn ontstaan door ongebreideld kapitalisme in de daarmee samenhangende vastgoed- en commerciële banksectoren.De vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie terug te dringen door de rente verder te verhogen met maar liefst 200 punten kan alleen worden bereikt als zij wordt gesteund door de monetaire en fiscale autoriteiten van een land. "We moeten ook de vraag terugdringen, daar bestaat geen twijfel over", concludeerde hij.

En daar ligt de kern: wil de strijd van de mensheid om de verwoestingen van de klimaatverandering (die zich nu zo snel opstapelen) te beperken en te stabiliseren slagen, dan moeten er eenzijdig maatregelen van "ontgroening" worden ingevoerd die in strijd kunnen zijn met de ogenschijnlijk wenselijke groei van de lichtgroene alternatieve economie die zich nu ontwikkelt.De bouw van de reusachtige windmolens, die in een steeds groter deel van onze energiebehoefte voorzien, verbruikt bijvoorbeeld grote hoeveelheden energie en materiële hulpbronnen en de ontmanteling ervan na een levensduur van misschien zeven jaar vergt eveneens verbruik bij de verwijdering ervan.Om aan de wensen van de OESO inzake vermindering van de vraag te voldoen, zullen de gelukkigen gedisciplineerd afstand moeten doen van het heilzame hedonisme dat het logistieke verkeer van luxegoederen en elitaire personen over de hele wereld mogelijk maakt! Maar het afschaffen van wereldse geneugten van degenen die gewend zijn aan rijkdom is zeer onwaarschijnlijk in een wereld waar geld macht is, dus het alternatief voor het handhaven van de enigszins dubieuze waarde van de verschillende BBP's is het stabiliseren en verminderen van de wereldbevolking en daarmee het verminderen van de plundering van de eindige hulpbronnen van de planeet.

De OESO geeft bijna toe dat ons huidige gebruik van het BBP als calculator van economische achteruitgang tekortschiet, en introduceerde in 2011 een "Better Life Index" die is ontworpen om "de vele dimensies van economische en sociale vooruitgang" te vatten door gebieden als persoonlijk welzijn, de kwaliteit van het milieu en de prestaties van openbare diensten te identificeren en te waarderen.Een vergelijkbaar op Stiglitz geïnspireerd kader is dat van de Oxford-econome Kate Raworth in haar OXFAM-paper "A Safe and Just Space for Humanity" uit 2012. Beide concepten zijn potentieel informatiever dan bbp-waarden als ze volledige en transparante toegang krijgen tot onvervalste statistieken.

per e-mail, Roberto Cavaleiro,Tomar