Volgens een bericht van ECO krijgen ambtenaren vanaf 2023 een minimumloon van 761,58 euro, volgens het voorstel dat de regering aan de ambtenarenbonden voorlegt.

Voor degenen die dit basissalaris ontvangen, zal de stijging voor volgend jaar 8% bedragen, procentueel gezien de belangrijkste stijging voor werknemers bij de overheid. Volgens gegevens van de regering zal ongeveer 16,7% van de werknemers onder deze verhoging vallen.

Bij deze maatregel is rekening gehouden met de stijging van het nationale minimumloon. De regering had voorzien in een verhoging van 705 tot 750 euro volgend jaar, maar in het voorstel dat in de sociale dialoog voor het akkoord over inkomen en concurrentievermogen werd ingediend, wees zij erop dat de verhoging "een extra differentieel moet waarborgen om de gevolgen van de inflatie te compenseren".

De budgettaire gevolgen van deze maatregel ter verhoging van de bezoldigingsgrondslag in het openbaar bestuur, die de aanpassing aan het minimumloon omvat, bedragen volgend jaar 158 miljoen euro.

Het voorstel van de regering voorziet in een minimale verhoging van 52,11 euro voor de ambtenaren in 2023. Voor werknemers die meer dan 2.600 euro bruto ontvangen is de maatregel een percentage, met verhogingen van ten minste 2%.