In 2023 zal de regering het toezicht op de toeristische, handels- en dienstensector versterken, waarbij 4.800 logiesverstrekkers zullen worden geïnspecteerd.

"In 2023 wordt een versterking van het aantal inspectieacties in de sectoren toerisme, handel en diensten verwacht, om een territoriale en temporele reikwijdte en een dimensie van de geïnspecteerde steekproef te bevorderen die in overeenstemming is met de te bereiken resultaten", luidt de verklaring van de staatsbegroting voor 2023 (OE2023).

Volgens de verklaring "wordt voor de logiessector gestreefd naar een inspectie van 4.800 economische actoren om de verschillende realiteiten in de aanwezigheid, namelijk toeristische ontwikkelingen en lokale logiesverstrekkende bedrijven, te dekken".

"Cumulatief zullen de inspecties op twee fronten worden uitgevoerd, vanaf het begin "ter plaatse" en eveneens op het gebied van "e-commerce" via "online" inspecties, rekening houdend met de dynamiek en de groei van dit verkoopkanaal in de toeristische sector".