In het voorstel voor de staatsbegroting voor 2023 (OE2023), dat de regering bij de Vergadering van de Republiek heeft ingediend, staat dat de prioriteit ligt bij "het verdedigen van de beginselen van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, volgens een humanistische benadering van het migratiefenomeen, zonder de noodzakelijke bevordering van de interne veiligheid te verwaarlozen wat betreft de regelmatigheid van de migratieroutes en de bestrijding van de mensenhandel".

Daartoe voorziet de regering in een organische scheiding tussen de politiefuncties en de administratieve functies van toelating en documentatie van immigranten.

In het document staat dat de taken van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) op het gebied van politie en strafrechtelijk onderzoek worden overgedragen aan de Nationale Republikeinse Garde, de Openbare Veiligheidspolitie en de gerechtelijke politie, terwijl de bevoegdheden op administratief gebied worden toevertrouwd aan een nieuwe entiteit, het Portugese Agentschap voor migratie en asiel, alsmede aan het Instituut voor registers en notarissen.