Sinds het begin van het jaar worstelen consumenten met de gevolgen van de gestegen kosten van levensonderhoud. DECO wil aan hun zijde staan en consumenten informeren en adviseren over het beheer van hun budget.

In contact komen met de bank

Volgens DECO zijn de banken bij wet verplicht om na te gaan of de consument zijn verplichtingen nakomt en de nodige maatregelen te nemen om elk risico op wanbetaling op te sporen.

Als zij vaststellen dat iemand schulden heeft bij andere leningen die in de centrale databank van kredietverplichtingen van de Banco de Portugal zijn opgenomen, of als de consument waarschuwt dat hij zijn schulden niet kan terugbetalen wegens werkloosheid of ziekte, moet de bank hem opnemen in het actieplan voor schuldenrisico's en nagaan of hij de financiële capaciteit heeft om meer schulden te vermijden.


Oplossingen

De bank moet de financiële draagkracht van de consument analyseren en de uitvoering van oplossingen bevorderen die de consument in staat stellen zijn leningen regelmatig terug te betalen. Deze oplossingen kunnen onderhandelingen over de voorwaarden van het contract omvatten.

Betrokkenheid

De consument moet actief deelnemen aan het proces van analyse van zijn financiële draagkracht, door alle gevraagde documentatie op te sturen en alle nodige verduidelijkingen te geven voor de juiste uitwerking van oplossingen.

Alle informatie of oplossingen moeten in een passend document worden gepresenteerd en altijd voortvloeien uit een overeenkomst tussen de consument en de instelling.

Hulp nodig? Het Bureau Financiële Bescherming van DECO staat de consument graag bij in deze kwestie.