In een antwoord aan het agentschap Lusa stelt het ministerie van Justitie dat het in maart 2015 aangelegde strafrechtelijke identificatieregister van veroordeelden voor misdrijven tegen de seksuele zelfbeschikking en seksuele vrijheid van minderjarigen 6.421 agressors bevat.

Volgens dezelfde informatie zijn sinds de oprichting van de databank jaarlijks meer dan 300 seksuele agressors van minderjarigen geregistreerd.

Uit de gegevens blijkt dat 2021 het jaar was waarin het hoogste aantal registraties van veroordeelden van seksuele misdrijven tegen minderjarigen werd ingevoerd, in totaal 362.

Dit jaar, en tot 5 oktober, werden de gegevens van 252 personen die zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen in het register opgenomen.

Dit register werd in 2015 ingesteld en bevat de naam, leeftijd, woonplaats en misdrijven van degenen die zijn veroordeeld voor seksuele misdrijven waarbij het slachtoffer een minderjarige is.

Volgens de wet bevat het strafregister gegevens over daders gedurende vijf jaar wanneer hun een boete of een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar is opgelegd en gedurende tien jaar bij gevangenisstraffen van meer dan één en ten hoogste vijf jaar.

De gegevens zullen beschikbaar zijn gedurende 15 jaar wanneer een gevangenisstraf van meer dan vijf en ten hoogste tien jaar wordt opgelegd. Wanneer de veroordeelde wordt gestraft met een straf van meer dan 10 jaar, zullen de gegevens gedurende 20 jaar in het register worden opgenomen.