De Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) heeft 19.000 verzoeken om verlenging van "gouden visa" in behandeling, wat neerkomt op meer dan 60 procent van het totaal, volgens een verslag van Público.

Verlenging van het gouden visum is om de twee jaar verplicht, en SEF verduidelijkt dat "de toelaatbaarheid van documenten en visa in verband met de permanentie van buitenlandse burgers op nationaal grondgebied is verlengd tot 31 december 2022". Maar verlopen documenten worden niet geaccepteerd op internationale luchthavens en sommige houders kunnen het land niet in of uit.

Dit jaar heeft SEF al ongeveer 7.000 vacatures voor de verlenging van deze verblijfsvergunningen geopend, maar ongeveer 2.000 vacatures zijn onbezet gebleven. SEF legt uit dat de meeste houders van "gouden visa" niet in Portugal wonen en zich niet altijd op de geplande dag kunnen aanbieden. Zij erkennen ook dat afspraken niet altijd vooraf worden gemaakt.