In 2019 gaf het land 10.725 euro per student uit, rekening houdend met alle onderwijsniveaus, 1.480 euro minder dan andere landen.

De laatste gegevens uit het Education at a Glance-rapport, dat onlangs door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is uitgebracht, zijn alarmerend. De conclusie is dat Portugal gemiddeld minder in onderwijs investeert dan de andere landen die deel uitmaken van de organisatie.

Volgens Público ligt Portugal qua uitgaven per leerling onder het OESO-gemiddelde. In 2019 gaf het land in de pre-pandemische periode 10.535 Amerikaanse dollar (10.725 euro) per student uit, rekening houdend met alle onderwijsniveaus, van de 1e cyclus tot het hoger onderwijs. Een waarde die lager ligt dan het OESO-gemiddelde (11.990 dollar). Dit betekent dat Portugal per student 1.480 euro (1.455 dollar) minder investeert dan het gemiddelde van zijn internationale partners.

Het rapport concludeert dat 13 van de in totaal 36 landen minder investeren dan Portugal per student. Daaronder bevinden zich andere Europese landen zoals Griekenland, Slowakije, Hongarije en Polen.

Opmerkelijk is ook dat Portugal tussen 2008 en 2019 het percentage van het bruto binnenlands product (bbp) dat aan onderwijs wordt besteed, heeft verhoogd van 4,5% tot 4,8%, een waarde die echter nog steeds onder het OESO-gemiddelde (4,9%) ligt.