De dienst, nu open voor vroege toegang, is de eerste in zijn soort en is bedoeld om veel verwarring en onnauwkeurige belastingaangifte in de expatgemeenschap op te lossen.

Iedereen die in Portugal woont en buitenlandse inkomsten heeft, moet aan het eind van elk belastingjaar in Portugal een belastingaangifte indienen.

Door de complexiteit van de NHR-regeling kan het indienen van een correcte belastingaangifte in Portugal zeer moeilijk zijn. Het formulier voor de jaarlijkse belastingaangifte in Portugal stelt mensen in staat om soorten inkomsten in te voeren die in Portugal gebruikelijk zijn, zoals werk in loondienst, zelfstandig ondernemerschap en kapitaalinkomsten, maar expats met inkomsten uit verschillende buitenlandse bronnen, zoals Amerikaanse LLC's en S-Corps, Britse Ltd's, verschillende soorten spaarrekeningen enz. blijven vaak in onzekerheid over hoe ze deze inkomsten moeten aangeven. Bijna elke NHR aangifte roept complexe vragen op over internationale belastingheffing van het type dat gewoonlijk door internationale belastingadvocaten wordt behandeld, maar het zijn de plaatselijke accountants die geacht worden betrouwbare ondersteuning te bieden. In de praktijk beseffen expats die 3-4 professionals of zelfs de belastingdienst raadplegen dat er evengoed 3-4 interpretaties mogelijk zijn.

De deskundigen van Fresh Portugal leggen uit dat het NHR-systeem bepaalde soorten inkomsten in Portugal vrijstelt, meestal inkomsten uit het buitenland die blootstaan aan mogelijke belastingheffing in het land waar ze vandaan komen. Maar zelfs het concept van "inkomsten uit het buitenland" alleen al is uiterst verwarrend. Betekent "buitenlandse bron" dat de klant buitenlands is of dat het werk in het buitenland is gedaan? Dividenden van overzeese bedrijven zijn normaal gesproken vrijgesteld van belasting in Portugal, maar wat is een overzees bedrijf? Is een bedrijf dat in een ander land is geregistreerd automatisch een overzees bedrijf, zelfs als het vanuit Portugal wordt bestuurd?

Na het helpen van honderden expats, normaal gesproken die met een hoog inkomen, heeft Fresh Portugal al Joana the tax bot, een geautomatiseerde chatbot die basisadvies geeft aan expat over belastingen in Portugal. Met de lancering van FreshReturns, een dienst tegen een betaalbaar prijspunt, maakt Fresh Portugal haar aanbod aan alle expats in Portugal compleet en wil het een einde maken aan de NHR-verwarring.