In een verklaring op de website van de gemeente staat dat de gemeente "het besluit heeft genomen om het overdekte zwembad tijdelijk voor het publiek te sluiten" na positieve resultaten van de aanwezigheid van legionellabacteriën.

Het is "een micro-organisme dat in de natuur overal in het aquatisch milieu voorkomt, en de soort 'Pneumophila' vereist speciale aandacht", aldus de gemeente.

De gemeente verklaarde dat zij "regelmatig zelfcontroles en fysisch-chemische en microbiologische analyses uitvoert, uitgevoerd door gecertificeerde externe instanties", in het kader van de gebruikelijke "preventieve procedures en met het permanente doel de beste kwaliteit van de uitrusting en de geleverde diensten te waarborgen".

"Deze resultaten zijn algemeen bekend en zijn opgehangen bij de receptie van het complex", aldus de verklaring.

Volgens de gemeente is het besluit om het zwembad te sluiten "te wijten aan de noodzaak om een chemische en thermische behandeling uit te voeren die het niet mogelijk maakt de apparatuur open te stellen voor het publiek".

"Het wordt aanbevolen dat gebruikers van het zwembad die de faciliteiten in de afgelopen 15 dagen hebben bezocht alert blijven op mogelijke griepachtige symptomen, zoals hoofdpijn, koorts, droge hoest, kortademigheid, rillingen of diarree".

Als dergelijke symptomen optreden, moeten deze mensen "zich uiteraard tot de gezondheidszorg wenden".

"Gezien de beschikbare gegevens wordt de situatie niet alarmerend geacht, maar de gemeente Estremoz herhaalt haar volledige aandacht voor deze situatie".

Vorige week werd in de gemeente Redondo, eveneens in het district Évora, de legionellabacterie ontdekt in het water van een van de kuuroorden in het sportpaviljoen van de stad.