Uit het rapport, dat tijdens de conferentie van de Nationale Gezondheidsconventie (CNS) werd gepresenteerd, blijkt dat de gemiddelde investering in preventieve zorg tussen 2019 en 2020 is gestegen van 2,7% naar 3,3%, een groei van 0,1 procentpunt, terwijl het Europese gemiddelde 0,6 procentpunt bedraagt.

"Portugal heeft de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in preventie. Toch bevindt het zich momenteel aan de staart van Europa", aldus econoom João Condeixa, een van de auteurs van het rapport, dat jaarlijks zal worden uitgebracht en het resultaat is van het werk van een multidisciplinair team, waarin artsen, apothekers, economen, juristen en wiskundigen samenwerken.

Als we alleen kijken naar de landen die gegevens verstrekken, staat Portugal op de 23e plaats (van de 26) als het gaat om investeringen in preventieve zorg.

João Condeixa voegde eraan toe dat de investeringen in preventie weliswaar toenemen, maar nog steeds niet voldoende zijn, wat van invloed kan zijn op de stijging van de uitgaven die Portugal doet met ziekenfondssubsidies.

"De staatsbegroting zal in 2023 ongeveer 800 miljoen euro alleen al aan ziekengeld uitgeven. Dat is een zeer aanzienlijke groei, niet alleen in waarde, maar ook in het aantal begunstigden, dat stijgt van 475 duizend in 2012 naar 628.000 in 2021", benadrukt de econoom.

Gezonde jaren

De gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd in Europa varieert tussen 15,1 en 21,2 jaar, en in Portugal ligt die rond de 19,8 jaar.

"Slechts 7,8 van deze jaren worden echter beschouwd als gezonde levensjaren. De overige bijna twee derde van het leven wordt geleefd zonder kwaliteit", aldus de studie, waarbij wordt opgemerkt dat Portugal het achtste land is met het laagste percentage gezonde levensjaren op 65-jarige leeftijd.