De kwestie van TAP werd door de voorzitter van het GVB genoemd in antwoord op de afgevaardigden van de Commissie Begroting en Financiën, waar hij werd gehoord als onderdeel van de discussie in de specialiteit van de voorgestelde staatsbegroting voor 2023 (OE2023).

"We kennen de details niet van wat men van plan is te doen, hetzij bij de afronding van het herstructureringsproces van TAP, hetzij in termen van privatisering van het bedrijf, maar het is duidelijk dat de situatie van TAP ons zorgen baart", zei Nazaré Costa Cabral.

TAP "is een zogenaamd paradepaardje" en de vraag die zich momenteel voordoet "is hoe het bedrijf zal worden verkocht, tegen welke prijs, onder welke voorwaarden en aan wie".

"Ik denk dat dit kwesties zijn die de Portugezen zorgen moeten baren, want het bedrijf heeft een zeer grote aansprakelijkheid, het is een bedrijf met financiële schulden en een deel daarvan loopt volgend jaar af, dus het is belangrijk om te zien onder welke voorwaarden deze verkoop zal plaatsvinden en welke gevolgen dit kan hebben voor de belastingbetaler en voor de Portugezen", aldus Nazaré Costa Cabral.