De Europese Commissie heeft een voorstel voor een verordening ingediend om "de transparantie te vergroten" in de sector van de kortetermijnverhuur om de overheid te helpen zorgen voor een "evenwichtige ontwikkeling" van deze sector als onderdeel van een duurzaam toerisme.

Volgens een verslag van idealista is het voorstel voor Eduardo Miranda, voorzitter van de vereniging voor lokale accommodatie in Portugal (ALEP), "een stap vooruit, maar lost het het belangrijkste probleem niet op, namelijk de versnippering van de wetgeving" op lokaal niveau.

"Hoewel lokale verblijfsreserveringen voordelen bieden voor verhuurders en toeristen, kunnen zij zorgen baren voor bepaalde lokale gemeenschappen in moeilijkheden, bijvoorbeeld door het gebrek aan betaalbare huisvesting", en hij voegt eraan toe dat "de nieuwe regels het verzamelen en delen van gegevens van verhuurders en onlineplatforms zullen verbeteren".

De voorgestelde nieuwe regels, aldus de Europese Commissie, "zullen bijdragen tot meer transparantie bij de identificatie en activiteit van verhuurders van kortetermijnaccommodatie en de regels waaraan zij moeten voldoen, en zullen de registratie van verhuurders vergemakkelijken". Daarnaast zullen zij ook een oplossing bieden voor "de huidige versnippering in de manier waarop onlineplatforms gegevens delen en zullen zij uiteindelijk illegale activiteiten helpen voorkomen".

Wat staat er in het voorstel van de Europese Commissie?

De voorgestelde verordening zal geen afbreuk doen aan de mogelijkheid van de overheden in elk land om de verhuur van accommodaties op korte termijn te reguleren, maar zij zullen hun registratiesysteem moeten aanpassen. Met de nieuwe regels wil Brussel:

  • De registratie-eisen voor verhuurders en kortetermijn-huurwoningen bij invoering door de nationale autoriteiten harmoniseren: registratiesystemen zullen volledig online en gebruiksvriendelijk moeten zijn. Een vergelijkbare reeks relevante informatie over verhuurders en hun eigendommen moet worden vereist, namelijk het "wie", "wat" en "waar". Na voltooiing van de registratie moeten verhuurders een uniek registratienummer ontvangen;

  • Verduidelijking van de regels om ervoor te zorgen dat registratienummers worden weergegeven en gecontroleerd: Online platforms zullen het hosts gemakkelijk moeten maken om registratienummers op hun platforms weer te geven. Zij zullen ook steekproefsgewijs moeten controleren of hosts zich registreren en de juiste nummers weergeven. Overheidsinstanties kunnen registratienummers opschorten en platforms verzoeken hosts te identificeren die zich niet aan de regels houden;

  • Stroomlijning van de gegevensuitwisseling tussen online platforms en overheidsinstanties: online platforms moeten maandelijks op geautomatiseerde wijze gegevens over het aantal overnachtingen en gasten delen met overheidsinstanties;

  • hergebruik van gegevens, in geaggregeerde vorm, mogelijk maken: de krachtens dit voorstel gegenereerde gegevens zullen in geaggregeerde vorm bijdragen aan de door Eurostat geproduceerde toerismestatistieken;

  • vaststelling van een doeltreffend uitvoeringskader: De lidstaten zullen toezien op de uitvoering van dit transparantiekader en de nodige sancties toepassen in geval van niet-naleving van de verplichtingen van de verordening.

Het Commissievoorstel moet nog door het Europees Parlement worden besproken en goedgekeurd. Na de aanneming en de inwerkingtreding hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de nodige mechanismen voor gegevensuitwisseling op te zetten.