De aanleg van deze verbinding via de "drie grootste steden in het zuiden", Évora, Beja en Faro, zou "onder meer het voordeel hebben dat een mobiliteitsas naar het binnenland wordt verplaatst", aldus de burgemeester van Alentejo aan Lusa.

Carlos Pinto de Sá benadrukte dat "er niet eens" een spoorverbinding is door het zuidelijke binnenland en dat de hoofdroute (IP) 2, een wegverbinding, "niet compleet is, naast Évora". "Deze verbinding is van groot belang, en we zijn blij met de aankondiging van de regering dat er studies hierover zullen worden uitgevoerd", benadrukte hij.

De burgemeester sprak met Lusa over het Nationale Spoorwegplan (NFP), dat vorige week door de regering werd gepresenteerd en dat nu ter openbare discussie wordt voorgelegd. Het plan voorziet in een studie naar de hogesnelheidsverbinding tussen Lissabon en de Algarve, met twee alternatieven: modernisering van de bestaande lijn om de reisduur met ongeveer 30 minuten te verkorten, of een nieuwe as die Évora, Beja en Faro omvat, met een reistijd van Lissabon naar Faro van minder dan twee uur.

Aangezien de twee projecten niet onverenigbaar zijn en ook niet "in elkaars verlengde liggen", gaf de burgemeester van Évora echter toe dat "het niet mogelijk is de realisatie" van de twee gelijktijdig te garanderen. "Natuurlijk is een verbinding Lissabon-Algarve zeer aantrekkelijk, vooral voor het kustgebied, maar dit mag een verbinding door het binnenland niet in gevaar brengen", benadrukte hij, erop wijzend dat het "mogelijk zal zijn de verbinding tussen Évora en Lissabon per spoor tot stand te brengen". Pinto de Sá zei dat de uitvoering van de twee projecten voor de hogesnelheidslijn tussen Lissabon en de Algarve het land in staat zou stellen te beschikken over "twee alternatieven" en "verschillende producten voor de gebruikers".

Voor de burgemeester van de Alentejo is de aanleg van een hogesnelheidslijn door het zuidelijke binnenland bovendien "absoluut noodzakelijk om de waarde van de luchthaven van Beja te vergroten". "Opdat de luchthaven van Beja als passagiersterminal zou kunnen functioneren, moeten er weg- en vooral spoorverbindingen zijn die de passagiers met enige snelheid naar hun bestemming kunnen brengen", zei hij.

De burgemeester van Évora zei ook dat de regering reeds de verbintenis is aangegaan om "een deel" van de huidige Alentejo-lijn te verbeteren, namelijk de elektrificatie van het traject tussen Casa Branca, in de gemeente Montemor-o-Novo (Évora), en Beja. "Het is uitstekend nieuws, want het is een oude vordering en van fundamenteel belang voor een ander gebruik van de luchthaven van Beja," voegde hij eraan toe.

Het NFP werd donderdag gepresenteerd in het Nationaal Laboratorium voor Civiele Technie (LNEC), dat verantwoordelijk zal zijn voor de strategische milieubeoordeling van het document, met medewerking van het Instituut voor Geografie en Ruimtelijke Ordening. Het door de regering goedgekeurde ontwerp-NFP zal nu ter openbare discussie worden voorgelegd, waarna het naar de Raad van Ministers zal terugkeren voor bespreking in het Parlement.