De campagne"Verbind jezelf! Produceer je eigen energie" gaat vandaag van start en bevordert "kleine dagelijkse gebaren" die aan het eind van de maand een "aanzienlijke vermindering van het verbruik" en daarmee van de kosten voor gezinnen, het doelpubliek van de actie, maar ook voor bedrijven kunnen betekenen.

De regionale secretaris voor economie, die verantwoordelijk is voor het project, legt in een verklaring uit dat een van de meest doeltreffende maatregelen de installatie van fotovoltaïsche systemen is, die een besparing van het energieverbruik tot 50% kan opleveren.

Een andere aanbeveling betreft de regulering van de temperaturen van de airconditioningapparatuur binnenshuis, tot maximaal 19°C in de winter en minimaal 25°C in de zomer.

Ook wordt voorgesteld de airconditioningsystemen uit te schakelen wanneer de ruimte niet wordt gebruikt, en anderzijds deuren en ramen gesloten te houden wanneer de airconditioning is ingeschakeld.

"Naast deze suggesties wordt voorgesteld de binnenverlichting uit te schakelen wanneer de ruimte niet in gebruik is en/of na werktijd, en meer gebruik te maken van natuurlijk licht door middel van glazen openingen, dakramen of lichtbuizen, waardoor de verlichting die aan is, wordt verminderd", aldus de verklaring.

De campagne "Sluit jezelf aan! Produceer je eigen energie" promoot het gebruik van LED-verlichting, waarmee het energieverbruik met 80% kan worden verminderd.

"Het hoofddoel van deze campagne is de consument bewust te maken van de noodzaak en de voordelen van energie-efficiëntie en hem aan te zetten tot gedragsveranderingen, zoals minder afval of inefficiënt energieverbruik, door erop te wijzen dat kleine veranderingen in je dagelijkse routine kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van het verbruik en de kosten, en tot een betere kwaliteit van het milieu", aldus de minister van Economische Zaken.

De regering van Madeira, die in oktober het preventieve energiebesparings- en rationaliseringsplan voor de jaren 2022 - 2024 heeft goedgekeurd, waarschuwt ook voor "te verwachten moeilijkheden bij de aardgasvoorziening" als gevolg van de huidige mondiale situatie, en herinnert eraan dat deze vector "van belang is voor de regionale energieproductie".

De campagne "Sluit jezelf aan! Produceer je energie" en de door het Regionaal Secretariaat voor Economie gepresenteerde maatregelen zijn het resultaat van een werkgroep die is gevormd door het Regionaal Directoraat voor Economie en Vervoer over land (DRETT), het Elektriciteitsbedrijf van Madeira (EEM) en het Regionaal Agentschap voor Energie en Milieu van de Autonome Regio Madeira (AREAM).