De maatregel bestaat uit een voorstel tot wijziging van de staatsbegroting voor 2023 (OE2023), op initiatief van de PS, en werd mogelijk gemaakt met positieve stemmen van de PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN en Livre. De PSD, Chega en Iniciativa Liberal stemden tegen.

Het gaat om het artikel over specifieke gebieden, dat in de geldende wet de gemeenten de mogelijkheid biedt de toelating van nieuwe inschrijvingen in specifiek beperkte gebieden gedurende maximaal een jaar op te schorten totdat de gemeentelijke huisvestingsverordening in werking treedt.