De publicatie beschrijft dat deze classificatie "de criteria [...] weerspiegelt met betrekking tot het matrixkarakter van het pand, de genialiteit van de respectieve schepper, de esthetische, technische en intrinsieke materiële waarde, de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving, en de omstandigheden die kunnen leiden tot vermindering of verlies van de bestendigheid of integriteit ervan".

In dezelfde verordening wordt echter erkend dat het gebouw "gedeeltelijk is aangetast".

"De suggestieve capaciteit van het oorspronkelijke project is niet verloren gegaan, waar het plaatselijke graniet, beton en ijzer samen met de natuurlijke omgeving een werk van grote formele en conceptuele waarde vormen, dat de reikwijdte van het werk van Fernando Távora en zijn positionering ten opzichte van de uitdagingen van de moderne architectuur goed illustreert", rechtvaardigt de staatssecretaris voor Cultuur.

Dit dubbele tankstation in Covas ligt in Salgueiral, in de parochies Creixomil en Urgeses, in de gemeente Guimarães, district Braga.

Het werk maakte deel uit van een plan voor de vestiging van tankstations dat in 1957 in opdracht van SACOR werd uitgevoerd.

Het is ontworpen tussen 1959 en 1961 en voltooid in 1967. Het bestaat uit twee palen op grenspercelen, op de hellingen van de Creixomil-vallei.

De DRCN concludeerde dat het "een voorbeeld van architectuur was, goed illustratief voor het conceptuele en creatieve proces van de architect Fernando Távora".

Fernando Távora (1923-2005) was architect, leraar en essayist, en wordt beschouwd als de "vader" van de School van Porto.