De wijziging is aangebracht in het artikel van de IRS-code dat betrekking heeft op de aftrek die geheel of gedeeltelijk wordt verleend via de btw op uitgaven van restaurants, kappers, werkplaatsen of vervoerspassen.

Volgens de goedgekeurde tekst wordt een bedrag dat overeenkomt met de totale btw die door een lid van het huishouden wordt gedragen, op facturen betreffende de aankoop van abonnementen op tijdschriften (kranten en tijdschriften), met inbegrip van digitale abonnementen, belast tegen het verlaagde btw-tarief, aan de belastingdienst meegedeeld.

Momenteel is de grens voor uitgaven waarvoor een factuur nodig is voor de verschillende activiteiten die hieronder vallen, vastgesteld op 250 euro.

Het PSD-voorstel verduidelijkt dat deze aftrek betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften waarvan de factuur wordt uitgereikt door ondernemingen met de registratie van activiteiten (CAE) in krantenuitgaven en uitgaven van tijdschriften en andere tijdschriften.