"Het zijn zeven zeer intense jaren geweest, sinds de dreiging van sancties tegen Portugal, de noodzaak om het financiële systeem te stabiliseren, het verlaten van de buitensporig-tekortprocedure van de Europese Unie, de confrontatie met natuurrampen en een pandemie, en nu het doormaken van een oorlog en een inflatiecyclus die in dertig jaar niet is voorgekomen. Maar het waren zeven jaren waarin we resultaten hebben geboekt en sporen hebben achtergelaten", aldus de premier.

Wat de economische groei betreft, verdedigde António Costa de stelling dat het land in de vijftien jaar vóór 2015 gemiddeld met 0,2% groeide, terwijl het in de laatste zeven jaar "gemiddeld met 2% groeide, dus tien keer zoveel".

Na te hebben opgemerkt dat het werkloosheidscijfer van 2015 tot nu met minder dan de helft is gedaald, betoogde hij dat Portugal in alle jaren van zijn regeringen, behalve in 2020, naar het gemiddelde van de Europese Unie is toegegroeid.

"Groeien boven het gemiddelde betekent dichter bij de meest ontwikkelde landen in het kader van de Europese Unie komen en volgens de Europese Commissie en internationale organisaties zullen we ook in 2023 en 2024 boven het Europese gemiddelde groeien. Als we boven het Europees gemiddelde groeien, komen we zelfs dichter bij de meest ontwikkelde landen, bij de voorhoede", merkte hij op.

Volgens door António Costa gepresenteerde gegevens over het bbp per hoofd van de bevolking is de afstand van Portugal tot Frankrijk sinds 2015 met 2,6 procentpunten afgenomen.

"Ten opzichte van Duitsland daalde het met 3,8 procentpunten en ten opzichte van Spanje zelfs met 7,1 procentpunten. Ja, we groeien meer dan Duitsland, Frankrijk en Spanje - en het is ten opzichte van deze landen dat we naderen", zei hij.