"In Europa is het in Portugal waar het 'doel' van het werk dat dagelijks wordt verricht het meest wordt gewaardeerd. Toch geeft 38% van de Portugezen toe dat zij zich in dit opzicht niet voldaan voelen", aldus een verklaring waarover Notícias ao Minuto bericht.

Uit de resultaten blijkt dat "het met het werk verbonden doel voor de Portugezen een cruciale parameter is, aangezien dit aspect boven het wereldwijde gemiddelde van de waardering ligt".

Op de vraag "Wat is de mate van belangrijkheid van het doel in het werk, op een schaal van 1 tot 10?" gaven de Portugezen een gemiddeld antwoord van 9,1, terwijl het Europese gemiddelde op 8,8 lag.

Aan de andere kant "kan ook worden vastgesteld dat Portugal ver onder het wereldwijde gemiddelde (71%) zit als het gaat om de vervulling van dit doel. Meer verontrustende gegevens tonen aan dat in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar slechts ongeveer de helft van de werknemers enig doel in hun werk voelt".

Dit onderzoek is gebaseerd op een steekproef van meer dan 5.600 respondenten uit acht verschillende landen die in 15 verschillende bedrijfstakken werkzaam zijn. In Portugal bestond de steekproef uit 1.530 werknemers.