PRO.VAR, de nationale restaurantvereniging, vreest dat het uitblijven van specifieke maatregelen ter ondersteuning van de sector zal leiden tot "duizenden sluitingen" en "tienduizenden werklozen". Het kerstseizoen, dat voor de deur staat, lijkt "uitstekende verwachtingen" in te houden, aangezien "er veel boekingen verschijnen" en klanten "bereid lijken iets meer te betalen", maar de zorg betreft 2023 en de kostenstijging die eraan zit te komen, namelijk met de verhoging van het minimumloon, aldus Dinheiro Vivo.

Daniel Serra, voorzitter van de vereniging, erkent dat de restaurantsector uit een zomer komt waarin de omzet "bovengemiddeld" was, maar hij verzekert dat, met de "enorme druk" stroomopwaarts, "ondernemers nog nooit zoveel berekeningen hebben moeten doen en zelfs hun toevlucht hebben moeten nemen tot technische hulp" om tot definitieve consumentenprijswaarden te komen. De netto resultaten "zijn niet wat werd verwacht" en de vereniging vreest dat, aangezien het van nature een sector is die contant geld ontvangt, maar de betalingen worden uitgesteld, veel ondernemers "het financiële gat pas aan het eind van het jaar beseffen".

Volgens PRO.VAR worden restaurants geconfronteerd met stijgingen van 50 tot 100% in energierekeningen en 25 tot 30% in grondstoffen. En met personeelskosten "die stijgen", omdat het gebrek aan personeel dwingt tot "het verhogen van salarissen en het geven van andere voordelen", zoals meer vrije tijd, om werknemers te behouden. Toch "kunnen veel restaurants tegenwoordig niet op volle capaciteit werken door een gebrek aan personeel".

Daniel Serra is niet verrast door de gegevens die Kantar, in een recente studie, naar voren heeft geschoven en waaruit blijkt dat gezinnen bij elk bezoek aan restaurants gemiddeld 15% meer uitgeven dan in de eerste helft van 2019.

"Deze stijging bestaat, maar het zou veel meer moeten zijn, in de orde van 25 of 30%", waardoor restaurants "een deel van de kosten opvangen", maar dat dit hen op weg zet naar een "perfecte storm", aangezien er met het einde van de zomer minder klanten zijn, vooral buitenlanders.