Volgens de snelle schatting van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn de overnachtingen in oktober verder toegenomen, nadat in september een stijging van 41,1% van het aantal gasten en 37,2% van de overnachtingen werd geregistreerd.

In oktober droeg de interne markt bij met 1,8 miljoen overnachtingen (-2,7%) en de externe markten bedroegen in totaal 4,9 miljoen (+37,3%).

In vergelijking met oktober 2019, vóór de pandemie, waren er stijgingen van 21% in de overnachtingen van ingezetenen en 1,5% in die van niet-ingezetenen, waarbij de laatste de grootste groei was ten opzichte van 2019.